top of page

EDUcat

Vídeos de testimonis de l'àmbit de la Formació Professional

pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Jo Trio Futur.

Master > Max - Comerç - 16:9 (subtítols)
01:46
Master > Julia - Telecos - 16:9 (subtítols)
01:49
Master > Axel - Manteniment - 16:9 (subtítols)
01:33
Master > Denis - PFI - 16:9 (subtítols)
01:38
Master > Jorge - Aliments - 16:9 (subtítols)
01:51
Master > Jordi - Embarcacions - 16:9 (subtítols)
02:00
Master > Awa - Aux Infermeria - 16:9 (subtítols)
01:15
Master > Teo - Esport - 16:9 (subtítols)
02:02
Master > Hamza - Administració - 16:9 (subtítols)
01:25
Master > Robert - Química - 16:9 (subtítols)
01:20
Master > Mar - Obres - 16:9 (subtítols)
01:50
Master > Júlia - Pastisseria - 16:9 (subtítols)
01:44
Master > Javiera - Jardineria - 16:9 (subtítols)
01:55
Master > Júlia - Integració social - 16:9 (subtítols)
01:48
Master > AnaMElena - Automocio - 16:9 (subtítols)
01:47
Master > Joan - Producció - 16:9 (subtítols)
01:50
Master > Nayeli - Assessoria - 16:9 (subtítols)
01:54
Master > Bet - Ambiental - 16:9 (subtítols)
01:38
Master > Carla - Mecànica - 16:9 (subtítols)
01:48
Master > Cristina - Confecció - 16:9 (subtítols)
01:55
bottom of page